Konferencje

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 • Referat pt. Osoba z niepełnosprawnością wobec starości – Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych Człowiek we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia, Poznań, 11.11.2007
 • Referat pt. Komputerowe wspomaganie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów i doktorantów Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, Wrocław 22.05.2009
 • Plakat: Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara wykorzystania seksualnego – II Konferencja Seksuologiczna Wykorzystanie seksualne – ofiara, sprawca, system. Synteza perspektyw, Poznań 29.05.2009
 • Plakat:Trudne rodzicielstwo – problemy rodzin dzieci z niepełnosprawnościami Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Gdańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Gdańsk 6.11.2009
 • Referat pt. Każdy ma prawo do miłości. Czy rzeczywiście tak jest? Poglądy społeczeństwa na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Ogólnopolska Studencka konferencja Naukowa Psyche – Ciało – Całość, Bydgoszcz 19.05.2010
 • Referat pt. Miłość w dobie internetu, III Poznańskie Forum Psychologiczne, Poznań, 26.03.2010
 • Referat pt. Internet jako miejsca wsparcia dla osób z nadwagą, Konferencja Naukowa Psychologiczne rozważania nt. nadwagi i otyłości, Poznań, 23.04.2010
 • Plakat nt Seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna, Poznaniu, 14.05.2010
 • Referat pt. Każdy ma prawo do miłości. Czy rzeczywiście tak jest? Poglądy społeczeństwa na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Ogólnopolska Studenckiej Konferencja Naukowa pt Psyche-Ciało-Całość, Bydgoszcz, 19.05.2010
 • Referat pt. Jestem kobietą? Jestem mężczyzną? – refleksje nad istotą kobiecości i męskości, Konferencja Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Poznań, 22.10.2010
 • Referat pt. Psychologia a projektowanie przestrzeni miejskiej. Publiczna przestrzeń Poznania wobec potrzeb seniorów, I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii, Kraków, 1.04.2011, [wyróżnienie – praca zbiorowa]
 • Referat pt. Związki intymne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11.05.2011
 • Referat pt. Dysmorfofobia – choroba czy wymóg współczesności, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – (Nie)doskonałość, Bydgoszcz 23.05.2013
 • Referat pt. Emetofobia czyli lęk przed wymiotowaniem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozmiar w umyśle, Poznań, 15.05.2015
 • Referat pt. Wychowywanie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym – trudna sytuacja rodziców współodpowiedzialnych za utrudnienia w rozwoju ich dziecka, III Tydzień Rodzin, (Nie)obecność w rodzinie, Warszawa, 17.05.2015
 • Referat pt. Dysmorfofobia – choroba ciała czy duszy?, Konferencja Somatyczne doświadczenie XX wieku, Wrocław, 22.05.2015
 • Referat pt. Pracoholizm: potrzeba jednostki czy wymóg obecnych czasów?, VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, Bydgoszcz, 27.05.2015