Smyko-Multisensoryka

Co to takiego?

Zajęcia ze Smyko-Multisensoryki to zajęcia sensoryczne, których założenia opierają się na teorii integracji sensorycznej.Głównym założeniem jest wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci. Zajęcia mają charakter:

  • Profilaktyczny: poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych pojawiających się, gdy zbyt mała ilość bodźców

    potrzebnych do prawidłowego rozwoju dociera do dziecka.

  • Przesiewowy: podczas  zajęć można zauważyć nietypowe zachowania niektórych dzieci np. nadmiernie poszukiwanie lub konsekwentne unikanie pewnych bodźców sen
    sorycznych. Jest to ważna obserwacja i pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • Rozwojowy: poprzez polisensoryczną stymulację wspierany jest całościowy rozwój dziecka.
  • Edukacyjny: dostarczanie wiedzy i umiejętności odnośnie prawidłowej, optymalnej stymulacji dla danego wieku rozwojowego dziecka.
  • Interakcyjny: w zajęciach uczestniczą dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Proponowane aktywności oparte są na bliskim kontakcie fizycznym co daje możliwość ciekawego spędzenia czasu i zacieśniania więzi,